Fråga för att uppdatera en nod i ett hierarkiskt trädstruktur